DAFIS – Hispaania parim praktika

DAFIS (Datos Actividad física Saludable) programmi abil hinnatakse kehalist võimekust läbi kogu elu (lapsed, teismelised, täiskasvanud, eakad) Galicia piirkonnas loode Hispaanias .

dafis.xunta.es

Fast facts

  • DAFIS programmil on kaks peamist osa: 1) Testid: mis on loodud kõigile Maailma Tervise Organisatsiooni poolt sätestatud vanusegruppidele: 5-17aastased, 18-64aastased ja >64aastased; (2) Veebipõhine töövahend: Koduleht loodi mõõtmistulemuste sisestamise eesmärgil, mis võimaldab võrrelda tulemusi referentsväärtustega.
  • DAFIS programm võimaldab hinnata tervisega seotud kehalist võimekust, mis on Galicia kehalise kasvatuse õppekava osa nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis.
  • Programm tagab kehalise kasvatuse õpetajatele ja haridusasutustele platvormi laste ja noorte kehalise võimekuse taseme monitoorimiseks ning hindamiseks.
  • Siiani on läbi viidud 28 848 hindamist, kaasates 16 393 õpilast ja 141 haridusasutust.
  • Lisaks, läbi on viidud 14 koolitust, mille käigus koolitati välja 279 õpetajat ning erinevatele osapooltele (õpilased, pered, haridusasutused, õpetajad ja tervishoiutöötajad) tehti kättesaadavaks 7 raportit.
  • DAFIS tagab tervishoiutöötajatele ligipääsu laste ja noorte testimiste informatsioonile. KMI, vöö ümbermõõt ja südame-veresoonkonna võimekus on peamised näitajad, mida õpetajad ja tervishoiutöötajad monitoorivad.

Your internet browser is outdated!

For better and user friendly experience use one of the following internet browsers.