Korduma kippuvad küsimused

Üldine

Mis on FitBack?

FitBack on võrgustik Euroopas, mis toetab laste ja noorte kehalise võimekuse monitoorimise süsteemide loomist nii kohalikul, piirkondlikul, riiklikul kui ka Euroopa tasemel. FitBack võimaldab hinnata tervisetrende, rahvuslike poliitikate ja sekkumiste mõjusid laste kehalisele võimekusele ning võimaldab ka ennustada rahvastiku tuleviku trende tulenevalt kehalisest võimekusest. See lehekülg on loodud võimaldamaks lisainformatsiooni kehalise võimekuse raportitest ning tervisekasudest. Samuti täiendavaks informatsiooniks Euroopa laste kehalise võimekuse teadusuuringutest ja pakkuda tagasisidet erinevatele kasutajatele (nt. lapsevanemad, õpetajad, poliitikakujundajad, tervishoiutöötajad).

Mis on FitBack projekti eesmärgid?

Projektil on kaks peamist eesmärki, mis keskenduvad erinevatele sihtgruppidele:

  1. Lapsevanematele, lastele ja õpetajatele: FitBack'i platvorm võimaldab kasutajasõbralikke graafilisi raporteid koos tagasisidega individuaalse kehalise võimekuse kohta, mis põhinevad teaduspõhistel piirväärtustel. 
     
  2. Poliitikakujundajatele:  FitBack'i platvorm pakub erinevat infot poliitikakujundajatele kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasemel jagades infot kuidas luua laste ja noorte kogukondlikke ja piirkondlikke kehalise võimekuse monitoorimise süsteeme.  
Kellele on FitBack-i raport mõeldud?

Lapsed ja noored

Sul on võimalus võrrelda oma kehalise võimekuse tulemusi oma varasemate tulemustega, oma eakaaslaste tulemustega Eestis ja üle kogu Euroopa. Samuti saad sa infot ka selle kohta, kas sinu praegusest kehalise võimekuse tasemest tulenevalt võib sul olla mõni terviserisk. 

Lapsevanemad

Te saate teada, kas Teie lapsel on potentsiaalseid terviseriske tulenevalt nende FitBack-i raportist. Teil on võimalus muuta oma pere harjumusi ning valikuid nii, et toetate oma lapse igapäevaste tegevuste muutumist aktiivsemaks. Saate kasutada raportist saadud infot, et konsulteerida oma lapse liikumisharjumuste ja kehalise võimekuse taseme üle, kas tema õpetaja, treeneri või arstiga. 

Õpetajad, treenerid, arstid

Saate FitBack-i raportit kasutada haridusliku töövahendina, et arendada õpilaste kehalist kirjaoskust ning saada infot õpilaste potentsiaalsete terviseriskide kohta tulenevalt nende kehalise võimekuse tulemustest. Selle olulise informatsiooni põhjal saate paremini planeerida, läbi viia ning hinnata oma õppetööd, treeninguid ja kehalise aktiivsuse sekkumisis. 

 

Kelle jaoks on FitBack mõeldud?

See on mõeldud nii lastele, lapsevanematele, õpetajatele, treeneritele, arstidele, teadlastele kui ka poliitikakujundajatele. KKK sektsioonis saab lugeda FitBack-i kasudest igale sihtgruple. 

Kuidas ma saan FitBack-i võrgustikuga liituda?

Kui te olete teadlane või poliitikakujundaja ja soovite algatuses osaleda, siis vaadake siia, et saada juhiseid,kuidas meiega liituda.

Kuidas ma saan luua interaktiivse raporti?

FitBack'i kodulehel on rippmenüü “Loo raport”. Pärast sellele vajutamist suunatakse kasutajad “Loo raport” lehele, kus saab valida individuaalse või grupi raporti loomise vahel. Lisainformatsiooni saamiseks vajutage siia

Kas mu andmed salvestatakse veebipõhisesse süsteemi pärast FitBack platvormi kasutamist?

Ei. Sinu andmeid ei salvestata mitte kuhugile. Neid kasutatakse ainult raporti loomiseks ja printimiseks. Pärast seda kustutatakse kõik sinu andmed.

Õpilastele

Kuidas saab FitBack mulle kasulik olla?

FitBack võimaldab võrrelda oma kehalise võimekuse praeguseid tulemusi oma varasemate tulemustega, eakaaslastega Eestis ning üle Euroopa, samuti saad saab teada, kas kehalise võimekuse tulemuste põhjal võib esineda risk mõnele tervisemurele.

Kas ma saan FitBack-i mobiilirakendust kasutada oma telefonis?

Jah. Rakendus on kohandatud nii, et seda saaks kasutada nii arvutis kui ka mobiiltelefonis.

Kas ma saan mõned kehalise võimekuse mõõtmised läbi viia kodus?

Jah. Vaata juhiseid, kuidas mõõtmisi korrektselt läbi viia. Hea oleks kui vanemad või õde/vend saaksid mõõtmiste läbiviimsel olla abiks. 

Lapsevanematele, õpetajatele, treeneritele, arstidele

Mis on FitBack’-i kasud lapsevanemale?

Lapsevanemal on võimalik näha, kas lapsel on potentsiaalseid terviseriske tulenevalt nende FitBack raportist. Me loodame, et FitBack pakub erinevaid valikuid aitamaks kõigil teie pereliikmetel olla kogu päeva jooksul rohkem kehaliselt aktiivne. Samuti on võimalus jagada lapse interaktiivset raportit tema õpetaja, treeneri või arstiga, et saada ka nendepoolset tagasisidet. 

Mida saavad treenerid, õpetajad ja arstid FitBack kasutamisest?

FitBack-i raportit võib kasutada haridusliku vahendina, et arendada õpilaste kehalist kirjasokust ning saamaks informatsiooni lapse terviseriskide kohta tulenevalt nende kehalise võimekuse mõõtmiste tulemustest. Informatsiooni abil laste FitBack raportitest saab paremini hinnata ja planeerida õpetamist, treeninguid ning erinevaid kehalise aktiivsuse sekkumisi. 

Kui mitme õpilase andmed saab sisestada grupi raportisse ühe korraga?

Sisestada saab kuni 40 õpilase tulemused. Tulemused saab üles laadida otse Excel failist ning seejärel raportid alla laadida (vaadake juhiseid siit). 

Kas on olemas ka õpilaste pikaajaline monitoorimise võimalus?

Kahjuks FitBack sellist võimalust ei paku hetkel, sest sisestatud andmeid serverisse ei salvestata. Teil on võimalus salvestada tulemused oma arvutisse ning ise neid igal aastal võrrelda. 

Kas on võimalik saada nõu, kuidas parandada kehalise võimekuse erinevaid komponente?

Jah. Nõuandeid kehalise võimekuse erinevate komponentide parandamiseks saab näha siit

Teadlastele

Kuidas saavad Fitback-i andmed olla kasulikud mulle kui teadlasele?

FitBack-i interaktiivseid raporteid saab kasutada tagasisidena oma uuringus osalejatele. FitBack-i platvorm pakub teadlastele võimaluse hinnata laste ja noorte kõikide kehalise võimekuse komponentide protsentiilide tulemusi ja terviseriskide kategooriaid kohta, mis aitavad selgitada uuringu tulemusi. 

Kas andmeid saab alla laadida ka Excel failina ja mitte raporti kujul?

Jah. Seda saab teha vajutades “lae alla andmed” nupule lehe alumises osas (Excel-i ikoon). 

Poliitikakujundajatele

Ma olen huvitatud kehalise võimekuse monitoorimise süsteemi loomisest oma riigis. Kuidas ma seda teha saan?

Siin on samm-sammult juhised, kuidas luua kehalise võimekuse monitoorimise süsteemi. Kui te soovite küsida abi, võtke meiega ühendust, et saada täpsemaid soovitusi ja tagasisidet.

Kui palju maksab kehalise võimekuse monitoorimise süsteemi loomine ning ülalpidamine?

See oleneb väga paljudest erinevatest faktoritest, mistõttu on väga raske hinnata eeldatavat maksumust ja peaks vaatama iga monitoorimise süsteemi eraldi.

Mõned faktorid, millele võiks tähelepanu pöörata on õpetajate kompetentsus teie haridussüsteemis, kehalise võimekuse testide läbi viimisel; testimismudeli loomine (aeg, läbiviijad, varustus/vahendid); isikuandmete kaitsmise mudeli väljatöötamise vajalikkus; IT lahendused andmete sisestamiseks, puhastamiseks ja analüüsimiseks; raportite tagamine lapsevanematele, õpilastele ja õpetajatele; toetava õppematerjali kogus ja kvaliteet; ning suhtlemiskanalid sihtgruppidele jne. Täiendavat informatsiooni annab FitBack'i lehel välja toodud mõne Euroopas juba hästi toimiva monitoorimise süsteemi maksumus.

Kas te ei leidnud oma küsimusele vastust?

Võta meiega ühendust

Sinu interneti brauser on uuendamata

For better and user friendly experience use one of the following internet browsers.