Leedu parim praktika

2020. aastal tutvustatud Leedu kehalise võimekuse monitoorimise süsteemi peamiseks eesmärgiks on suurendada laste, nende vanemate ja kooli kogukonna kehalist kirjaoskust, põhinedes kehaliste võimete testide tulemustel ja nende järjepideval monitoorimisel.

sam.lrv.lt

Huvitavad faktid

  • Kehalise võimekuse hindamine koolides on välja töötatud ning seadustatud spordiseaduses ja üldharidusprogrammides.
  • Süsteem peaks kaasama kõiki õpilasi 1.-12. klassist igas üldhariduskoolis. Mõõtmised viiakse läbi kehalise kasvatuse õpetaja ja kooli tervishoiutöötaja poolt kehalise kasvatuse tunnis õppekava ühe osana.
  • Tagasiside antakse lapsele ja lapsevanemale konfidentsiaalselt koos individuaalse konsultatsiooniga kooli tervishoiutöötaja ning kehalise kasvatuse õpetaja poolt nendele lapsevanematele, kelle lapse tulemused on alla normväärtuste. Kooli tervishoiutöötaja kogub kokku ka mitte isikustatava info klassi ja kooli kohta ning jagab kokkuvõtet kooli kogukonnaga, et teha koostööd leidmaks parimaid viise kehalise aktiivsuse suurendamiseks nii koolis kui kodus.
  • Mõõtmised toimuvad kord aastas tervishoiu ministri korraldusel – 1.veebruarist 1.maini. Õpilastele peab andma tagasiside 15.maiks. Kooliaasta lõpuni viiakse läbi individuaalseid konsultatsioone õpilaste ja nende vanematega.

Sinu interneti brauser on uuendamata

For better and user friendly experience use one of the following internet browsers.