Riiklik kehalise võimekuse monitoorimise süsteem – Serbia parim praktika

Serbia riikliku kehalise võimekuse monitoorimise süsteemi peamised eesmärgid on:

a) regulaarne kooliõpilaste testimine (tavapärastes kehalise kasvatuse tundides) kasutades süstematiseeritud ja standardiseeritud teste;

b) tagada ea- ja soopõhist tagasisidet tuginedes riiklikele tsentiilväärtustele;

c) võimaldada paremini analüüsida individuaalseid ja üldisi kehalise võimekuse muutusi läbi lapse kasvu ja arengu;

d) anda õpilastele ja nende vanematele soovitusi, kuidas säilitada või parandada kehalise võimekuse taset;

e) harida õpilasi ja nende vanemaid eluaegse kehalise aktiivsuse olulisusest ning terviseteadliku elustiili väärtusest.

Huvitavad faktid

  • Alates 2017. aastast on antud süsteem olnud osa Serbia kehalise kasvatuse õppekavast põhikoolis ning alates 2019. aastast ka gümnaasiumis.
  • Kõik õpilased vanuses 9-19 osalevad mõõtmistes 1-2 korda aastas. Mõõtmised viiakse läbi kehalise kasvatuse tundides (3x45 min) standardiseeritud protokolli alusel.
  • Belgradi Ülikooli Spordi ja Kehalise kasvatuse teaduskond töötas välja kasutatava süsteemi ning arendab sellele tarkvara .
  • Pärast mõõtmisi saavad kõik õpilased individuaalse tagasiside oma mõõdetud ja suhteliste tulemustega, saadud tulemuste selgitustega ning vajalike soovitustega.

Your internet browser is outdated!

For better and user friendly experience use one of the following internet browsers.