Riiklike tervishoiusüsteemide kaasamise olulisus laste kehalise võimekuse muutmiseks prioriteediks riiklikus tervisevaldkonnas

Kehalise võimekuse monitoorimise süsteemi loomiseks, on oluline kaasata ka riiklikke tervishoiusüsteeme, et muuta laste kehaline võimekus riiklikuks prioriteediks. See on eriti oluline üle-maailmse pandeemia ajal kui liikumisvabadus on tihti piiratud.

 

Enamikes riikides ei ole hetkel pandud piisavalt rõhku kehalise aktiivsuse taseme säilitamisele. Samas teaduslikud andmed näitavad, et globaalse pandeemia ajal kehtestatud reegilid võivad tekitada suuri muutusi üldsuse liikumisharjumustes väljaspool kodu(1). Me usume, et teadlased peaksid välja töötama, edendama ja levitama ühtlustatud juhiseid olemaks kehaliselt aktiivne ka (enese)isolatsiooni ajal(2), ning survestama, et riiklikud organisatsioonid muudaksid liikumisaktiivsuse riiklikuks prioriteediks. Selged sõnumid liikumisaktiivsuse parimate praktikate kohta on eriti olulised, sest globaalsetest muutustest tulenevad madala liikumisaktiivsuse mõjud ja endiselt suurenev ülekaaluliste inimeste hulk on järjest enam ühiskonnale koormavad.

Kommunikatsioonist riigiametiga võib näitena võib tuua SLOfit-i teadlased, kes kaasasid üldsust ja valitsust COVID-19 pandeemia esimese laine ajal. 12.märtsil kell 18:00 kuulutas Sloveenia Nakkushaiguste Seaduse 7 Artikli põhjal välja epideemia, sest koroonaviirusega nakatunute arv suurenes jõudsalt ning töökohad, koolid ja muud avalikud teenused suleti ajutiselt alates 16.märtsist 2020(3). Tegemist oli riikliku plaan, mis põhines Sloveenia tervishoiusüsteemi (STH) ekspertide arvamusel ning järgiti ka Maailma Terviseorganisatsiooni avaldust, et COVID-19 on ülemaailmne pandeemia. Äritegevust, söögikohti ja liikumisaktiivsust puudutavaid reegleid hakati järk-järgult vähendama 4.mail 2020. Lasteaiad ja algkoolid (1-3 klass) plaaniti avada 18.mail 2020. Kokku 63 päeva olid enamik avalikke teenuseid peatatud ning kasutusel olid kõige rangemad eneseisolatsiooni ja vahemaa hoidmise reeglid. Suurem osa Sloveenia koolilastest (6-19 aastased) osalevad üleriiklikus koolipõhises kehalise võimekuse monitoorimisprogrammis “SLOfit”(4). Antud programm pakub õpetajatele ja teadlastele ligipääsu kõrge kvaliteediga standardiseeritud kehalise võimekuse ja hariduse andmetele, mida kasutatakse avalikkuse ning poliitiliste strateegiate kujundamisel.

Sloveenia on kasutanud ning jätkab järgnevate vastumeetmete kasutamist, et vähendada vähese liikumisaktiivsusega seotud riske: 1) Loodi erinevatest valdkondadest ühendatud töörühm, et välja töötada riiklike juhiseid liikumisaktiivsuse jaoks COVID-19 pandeemia ajal, mis oleks kooskõlas nii Maailma terviseorganisatsiooni ja STH soovitustega. Antud töörühm koosneb kinesioloogia, sporditeaduste, keskkonnafüsioloogia ja pedagoogika valdkonnast ning samuti arstid ja epidemioloogid. Juhised töötati välja 5 päeva jooksul pärast valitsuse rangete eneseisolatsiooni reeglite välja kuulutamist ning antud juhiseid jagati/levitati (Sloveenia keeles) erinevate riiklike organisatsioonide, populaarmeedia ja ülikooli kodulehtedel (nt. https://en.slofit.org/COVID-19_PArecommendations).

Neile kes ei julgenud kodust väljuda riiklike reeglite, asukoha, mobiilsuse, vanuse, puude/vaeguse või mõne muu põhjuse tõttu, rakendas Sloveenia mitmeid meetmeid, et edendada liikumisaktiivsust koduses keskkonnas, pöörates eriti tähelepanu vanuritele ja lastele.

Toome välja neli strateegiat, mida kasutati:

 1. Televisioon ja kodus tehtavad treeningud‒ – iga päev kell 18:00 viisid Rahvustelevisioonis kvalifitseeritud treenerid või kehalise kasvatuse õpetajad läbi harjutusi jõu, painduvuse ja liikuvuse parandamiseks. See oli üks osa riiklikust kampaaniast mille algatas SLOfit ning mida viisid läbi Sloveenia rahvustelevisioon, Sloveenia Olümpiakommitee ja Ljubljana Ülikooli Sporditeaduskond. Antud algatuse eesmärk oli jõuda kehalise aktiivsuse juhendamisega võimalikelt paljude ja erineva vajadustega inimesteni.
   
 2. Veebipõhised platvormid ‒ otseülekanded treeningutest Facebooki lehel. Sloveenia Olümpiakommitee valmistas ka mitmeid videoklippe tippsportlastega, kes julgustasid ja motiveerisid inimesi jätkama treenimist ja aktiivsuse säilitamist eneseisolatsiooni perioodil kodus olles.
   
 3. Koolisüsteem ‒ 95% Sloveenia koolilastest käivad avalikes koolides. Kehalise kasvatuse õpetajad põhikoolides ja gümnaasiumites jätkasid õpilastele tundide andmist ka distantsõppe ajal, kasutades erinevaid meediaplatvorme (nt. pidid lapsed ja noored distantsõppeajal koguma sama palju aktiivsusminuteid kui koolis olles).
   
 4. Laste tervisele keskendumine ‒ Lisaks Sloveenia Olümpiakommitee videoklippidega tegi Ljubljana Ülikooli Sporditeaduskond liikumisaktiivsust toetava videoseeria, mille sihtrühmaks olid algkooli õpilased. Seda näidati koostöös Sloveenia Rahvustelevisiooni haridusliku programmiga igal hommikul.

Lõpetuseks, SLOfit-i teadlased töötasid välja tööriista rahva tervise paremaks edendamiseksSLOfit Barometer”, mis on avaldatud juhtivas teadusajakirjas. Selle kohta saab lugeda rohkem SIIT.

Ilma ühiskonna kollektiivse pingutuseta on väga raske luua tugiraamistikku laste liikumisaktiivsuse ja kehalise võimekuse edendamiseks, eriti tervisekriisi olukorras. Seega on oluline järjepidevalt kaasata ja survestada ka tervishoiusüsteemi ametnikke, valitsust ja informeerida sellest ka avalikkust.

Loe rohkem

 • Mida teeb SLOfit meeskond, et edendada laste liikumisaktiivsust COVID-19 pandeemia ajal SIIT,
 • Rahvusvaheliste autorite positiivse vastuse kohta SLOfit-i strateegiale SIIT.

Kasutatud kirjandus

 1. Burtscher J, Burtscher M, Millet GP. (Indoor) isolation, stress and physical inactivity: vicious circles accelerated by Covid-19? Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2020.
 2. Jurak G, Morrison SA, Leskošek B, et al. Physical activity guidelines during the COVID-19 pandemic outbreak. Journal of Sport and Health Science. 2020.
 3. Republic of Slovenia Government Website COVID-19 Epidemic System. 2020; https://www.gov.si/teme/koronavirus/. Accessed 13.05.2020.
 4. Strel J. Sports Educational Chart. Ljubljana: Ministry of Education and Sport;1997.

Sinu interneti brauser on uuendamata

For better and user friendly experience use one of the following internet browsers.