Juhendid

Lapsed ja lapsevanemad

Võtke hetk tulemuste vaatamiseks

Pärast oma vanuse, sünnipäeva ja soo lisamist interaktiivsesse raportisse, laetakse üles ka sinu kehalise võimekuse andmed ning neid võrreldakse üle Euroopa kogutud laste andmetega. Sa saad raporti enda jaoks salvestada, et näha, kuidas su kehaline võimekus aastate jooksul areneb. Soovitavalt võiksid oma raporti tulemusi analüüsida koos liikumisõpetaja ja treeneriga või vaadata neid koos oma vanematega.

Sinu pere, sõbrad ja eksperdid saavad sul aidata säilitada head tervisekäitumist ning aidata hoida motivatsiooni, et järjepidevalt liikuda.

Võta siin aega oma tulemuste vaatamiseks, raporti lugemiseks ning arusaamiseks, mida iga tulemus tähendab. Kui sul tekib küsimusi, kindlasti räägi oma õpetaja või tervishoiutöötajaga, et saada täpsem ülevaade enda tulemustest.

Koosta raport

Õpetajad

Loo interaktiivne grupiraport 

Pärast interaktiivse grupi raporti loomist, võtke aega, et vaadata üle tulemused ning kontrollida, et raportis ei ole vigu. Kui tulemustes esineb väga madalaid või väga kõrgeid väärtuseid, siis võib olla ka tegu sisestamise veaga. 

Käesolevad raportid annavad olulist informatsiooni õpilase ja klassi tervisliku seisundi kohta ning on abiks õpetajale tundide ja konkreetsete ülesannete planeerimisel, kavandamisel ja läbiviimisel. Kui mitmel õpilasel ühes klassis on mõnes valdkonnas nõrgemad tulemused (nt. madal lihasjõud, kehv aeroobne võimekus, või kõrge KMI), siis aitavad tulemused teil valida tunnitegevusi antud klassi jaoks. 

Olge õpetajana teadlikud, et teie olete ekspert raporti tulemuste tõlgendamisel ning klassile edastamisel. Samuti võib olla vajalik analüüsida tulemusi individuaalselt, eriti nendega, kellel on küsimusi konkreetse testiskoori kohta või kellel on vaja abi, et parandada oma kehalist kirjaoskust. Mõnel juhul on vaja informeerida ka teisi õpetajaid, lapsevanemaid ja kooli arsti vajaminevatest sekkumistest.

Loo grupiraport

Kuidas raportit lugeda?

Interaktiivses raportis on iga antropomeetria või kehalise võimekuse testi tulemused esitletud liikuval skaalal vastavalt testi väärtusele.

Individuaalseid kehalise võimekuse testide tulemusi võrreldakse Euroopa laste ja noorte tasemetega.

Terviseriski analüüs kuvatakse vastavalt olemasolevale teaduspõhisusele antud testi kohta.

Tulemuste juurest on leitavad soovitused kehalise võimekuse kohta – näiteks, kuidas saavutada või hoida tervislikku kehalise võimekuse taset? This information is conveyed to the reader through the use of colour-coded feedback and icons.

 

Tervisetsoonid

 

Roheline tsoon tähendab, et lapse testi tulemus on tervislikus vahemikus.

 

Kollane tsoon tähendab, et testi tulemust antud võimekuse osas võiks parandada.

 

Punane tsoon tähendab, et testi tulemust on vaja oluliselt parandada ning selle võimekuse arendamisele olulist tähelepanu pöörata, et hoida ära võimalikke ja tulevasi terviseriske lapse üleüldisele tervisele ja heaolule.

 

Lisainformatsioon

  • Kasutatud testide kohta on võimalik leida rohkem infot vajutades informatsiooni nupule raporti vasakus osas vastava testi kõrval. Avaneb lühike kirjeldus ning täiendavalt selgitatakse, mida antud test mõõdab.
  • Lehe keskel, kuvatakse naerunäo ikoon illustreerimaks, millises tsoonis lapse testi tulemused on. Punktid naerunäo all märgivad kohta EU rahvastiku seas (nt. 45 punkti tähendab, et lapse tulemus antud testis on parem kui 45%-l samast soost eakaaslastel üle Euroopa).
  • Raporti paremal poolel on täpsem informatsioon testi seostest tervisega.
  • Kui vanemad soovivad rohkem tagasisidet võivad nad järgida kehalise kasvatuse/liikumisõpetuse õpetaja nõuandeid või jagada antud tulemusi lapse arstiga.

Your internet browser is outdated!

For better and user friendly experience use one of the following internet browsers.