Projektist

FitBack on Euroopa projekt, mille täisnimi on “Euroopa Koostöövõrgustik toetamaks laste ja noorte kehalise võimekuse monitoorimise süsteemide väljatöötamist” (The European Network for the Support of Development of Systems for Monitoring Physical Fitness of Children and Adolescents).

FitBacki eesmärk on propageerida ja pakkuda erinevaid vahendeid, mis võimaldavad analüüsida elanikkonna kehalist võimekust. Samuti on algatuse eesmärk analüüsida riiklike kehalise võimekuse poliitikate mõjusid ning laste tervisega seotud sekkumisi nii kohalikul, regionaalsel, riiklikul kui ka Euroopa tasemel. FitBack võimaldab ennustada rahvastiku tervisetrende sidudes terviseriskid kehalise võimekuse tasemega. FitBack'i võrgustik arendati koostöös 10 Euroopa partneriga, kes on mõõtnud pikema ajaliselt kehalist võimekust laste ja noorte seas. Võrgustikku juhib Ljubljana Ülikooli Kehakultuuriteaduskond Sloveenias, kellel on enam kui 30aastane kogemus õpilaste kehalise võimekuse mõõtmises.

FitBack'i võrgustik võtab vastu ka uusi teadlaseid ja uurimisgruppe üle kogu maailma. Me pakume parimat kogemust Euroopast ning ühtlasi tuge laste ja noorte kahlise võimekuse mõõtmisel. Näiteks pakub FitBack vahendeid kehalise võimekuse monitoorimiseks lapsevanematele, õpetajatele ja lastele, organiseerib regulaarseid koosolekuid ja töötube huvitavatel teemadel. Samuti pakutakse huvitatud osapooltele võimalusi kohtuda teiste antud valdkonna inimestega (nt. konverentsidel), hallatakse Euroopa kehalise võimekuse andmebaasi ja muud teaduslikku informatsiooni, hariduslikke materjale, ning parimate praktikate kirjeldusi. Fitback pakub koostöö võimalust kehalise võimekuse andmete analüüsi jaoks ning nõustab uusi liikmeid monitoorimise süsteemi loomisel.

FitBack pakub:

1. Lastele, teismelistele, lapsevanematele, õpetajatele, arstidele ja treeneritele

FitBack võimaldab tagasisidet valitud Alpha fitness kehalise võimekuse testidele. Samuti võrdleb testitulemusi Euroopa referentsväärtustega ning toob välja tulemustega seotud terviseriskid.

2. Poliitikakujundajatele KOV, piirkondlikul ja riiklikul tasemel.

FitBack jagab vajalikku informatsiooni, mida saab kasutada kehalise võimekuse testimisprotokollide välja töötamisel ning laste ja noorte terviseriskide hindamisel.

Kehalise võimekuse monitoorimise kitsaskohad

Keskendudes kehalisele võimekusele – näitajale, mis on paremini seotud tervisenäitajatega kui kehaline aktiivsus ning mida on võimalik usaldusväärsemalt hinnata – fokusseerib antud projekt tähelepanu Euroopa Komisjoni poolt välja toodud vajadusele toetada kehalise aktiisuse monitoorimisel tekkivaid küsimusi. Kooskõlas Euroopa HEPA (Health Enchancing Physical Activity) soovitustega, laiendab ja täiendab projekt Euroopa riikidevahelist koostööd, info jagamist ning Euroopas loodud kehalise võimekuse monitoorimise süsteemide parimate praktikate tutvustamisega.

Ühe mitmekeelse platvormi loomine

Antud projekti peamine eesmärk on toetada kehalise võimekuse monitoorimise programmide loomist ühe mitmekeelse veebipõhise platvormiga – FitBack, mis pakub usaldusväärset ja individuaalset tagasisidet Alpha fitness testikompleksi kehalise võimekuse testidele. Fitback pakub informatsiooni laste ja noorte kehalise võimekuse monitoorimise süsteemi loomiseks riiklikul, piirkondlikul või KOV tasemel. FitBack'i platvormi arendati, testiti ja hinnati 30 kuu jooksul projektis, mida kaasrahastas Erasmus+ Sport Collaborative Partnership Scheme of the European Union (project reference: 613010-EPP-1-2019-1-SI-SPO-SCP).

Selle platvormi loomisega soovime, et poliitilised tasandil testimise soovitused Euroopas ühtlustuksid ning samuti tugevneks interdistsiplinaarne koostöö (haridus, meditsiin, sport) vallas, et efektiivsemalt võtta vastu teaduspõhiseid poliitilisi otsuseid liikumisõpetuse tundide, kehalise aktiivsuse ja muude kehalise võimekusega seotud oluliste prioriteetide kohta.

 

Reklaammaterjalid

Fitback-i Flaier .PDF Fitback-i promo video

 

Members of the Fitback network

Country Name
Slovenia University of Ljubljana, Faculty of Sport (Leader)
Basque Country Basque Government, Eusfit Mugiment
Brasil Federal University of Sergipe, Department of Physical Education
Croatia Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Kinesiology
Croatia University of Zagreb, Faculty of Kinesiology
Czechia Palacký University Olomouc, Faculty of Physical Culture
Czechia Technical University of Liberec, Department of Physical Education and Sport
Denmark The International Sport and Culture Association (ISCA)
Estonia University of Tartu, Faculty of Medicine
Finland JAMK University of Applied Sciences, Likes
France University of Lille, INFINITE - Institute for Translational Research in Inflammation
Germany Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Sports and Sports Science
Hungary Hungarian School Sport Federation
Iceland Faculty of Health Promotion, Sport and Leisure Studies
Ireland University of Limerick, Department of Physical Education and Sport Sciences
Italy The Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Education
Kosovo Center of Research, Studies in Physical Education, Sport and Health - CRSPES
Luxembourg European Physical Education Association
Montenegro Western Balkan Sport Innovation Lab
North Macedonia HEPA Makedonija Nacionalna organizacija za unapreduvanje na zdravjeto so fizicka aktivnost
Poland Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
Portugal University of Lisbon, Faculty of Human Kinetics
Serbia University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education
Serbia University of Belgrade, Faculty of Teacher Education
Spain University of Granada, Faculty of Sport Sciences
Spain University Pablo de Olavide, the Faculty of Sport Sciences
Turkey Istanbul Topkapi University, Faculty of Sport Sciences

 

Soovite liituda Fitback'i meeskonnaga?

Võtke meiega ühendust

Sinu interneti brauser on uuendamata

For better and user friendly experience use one of the following internet browsers.