Teaduslik põhjendus

Teadlastel ja tervishoiutöötajatel on keeruline mõõta kui palju lapsed päeva jooksul aktiivselt liiguvad ning kui palju energiat nad kulutavad. See on oluline info hindamaks, kas lapsed liiguvad piisavalt erinevate tervisekasude saavutamiseks. Kehalisele aktiivsuse mõju üheks iseloomustavaks faktoriks on kehaline võimekus, mille kaudu saab hinnata ka võimalikku mõju tervisele. Laste liikumisaktiivsuse kohta on palju teaduskirjandust mis analüüsivad kehalise aktiivsuse ja kehalise võimekuse omavahelisi seoseid ning nende mõju tervisele. Samuti on palju uuringuid erinevatest sekkumistest laste ja noorte kehalise aktiivsuses säilitamise ja parendamise kohta. Vii end kurssi kuidas antud valdkonna eksperdid töötavad selle nimel, et kaitsta meie laste tervist ning hoida neid aktiivsete ja tervetena.

Kehaline võimekus on kehalise kirjaoskuse alus

“Oluliseks osaks kehalise kirjaoskuse edendamisele ühiskonnas on objektiivsed kehalise võimekuse andmed. Samuti toetab laste ja noorte selge arusaam enda kehalisest võimekusest nende soovi olla kehaliselt aktiivne ning on oluliseks eelduseks eesmärgipärase kehalise aktiivsuse säilitamisele läbi kogu elukaare, tundes lisaks rõõmu tervislikust eluviisist tulenevatest tervisekasudest.”

- Prof. Dr. Gregor Jurak, FitBack prjoektijuht ja SLOfit® uurimisgrupp, Ljubljana Ülikool, Sloveenia

Loe artiklit

Vormis keha, vormis aju

“Kas kehaliselt võimekamate inimeste aju on erinev võrreldes kehaliselt vähem võimekamate inimestega? Jah, paljud uuringud väidavad, et erineva kehalise võimekuse tasemega inimeste ajudes on olulisi struktuurseid erinevusi.”

- Prof. Dr. Francisco B. Ortega, PROFITH uurimisgrupi kaasdirektor, Sporditeaduste instituut, Granada Ülikool, Hispaania

Loe artiklit

Kehaline aktiivsus või kehaline võimekus: kumba on laste seas olulisem mõõta?

“Mõõtes lapse kehalise aktiivsuse otsest pikaajalist mõju - nende kehalist võimekust - annab usaldusväärsema näitaja harjumuspärasest kehalisest aktiivsusest, tagades ka kindlama terguri terviseriskide hindamisel.”

- Prof. Dr. Luis B. Sardinha, FITescola® kaasasutaja, Liikumisteaduste valdkond, Lissaboni Ülikool, Portugal

 

Riiklike tervishoiusüsteemide kaasamise olulisus laste kahelise võimekuse muutmiseks prioriteediks riiklikus tervisevaldkonnas

Kehalise võimekuse monitoorimise süsteemi loomisel on oluline kaasata ka riiki ja tervishoiusüsteemi, et muuta laste kehaline võimekus rahva tervise riiklikuks prioriteediks.

Vaata, kuidas SLOfit’i meeskond kaasab avalikku sektorit laste ja noorte kehalise aktiivsuse prioriteetseks muutmisel, eriti COVID-19 globaalse pandeemia ajal.

Loe artiklit

Sinu interneti brauser on uuendamata

For better and user friendly experience use one of the following internet browsers.